TOKOH MUSLIMAH #6 – UMMU HISYAM BINTI HARITSAH

Ummu Hisyam adalah anak dari seorang perempuan bernama Ummu Khalid dan seorang laki-laki bernama Haritsah bin Nu’man. Ummu Hisyam memiliki beberapa saudara yaitu Abdurrahman, Saudah, Abdullah, Ummu Kultsum, Amatullah, dan Amrah. Ummu Hisyam dan saudara-saudaranya termasuk orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Haritsah, ayah dari Ummu Hisyam memiliki beberapa rumah di Madinah dan beliau […]

TOKOH MUSLIMAH #5 – RAMLAH BIN ABU SUFYAN (UMMU HABIBAH)

Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah adalah salah satu dari istri dari Nabi Muhammad, dan termasuk dari Ibu Para Mukminin. Ummu Habibah dilahirkan 17 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus yaitu pada tahun 35 Sebelum H/589 M dan merupakan putri dari tokoh terkemuka kaum quraisy yaitu Abu Sufyan yang masih merupakan paman dari Rasulullah Muhammad […]

TOKOH MUSLIMAH #4 – SHAFIYAH BINTI HUYAY

Kali ini akan dibahas tentang mukjizat haqiqi yang dengannya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Seorang yang mulia ini hidup bersama orang-orang yang hatinya telah mati karena tidak mengenal Rabb mereka, lalu Allah meniupkan keimanan ke dalam hatinya (Shafiyah) agar mengalir bersama kehidupannya. Kita akan membahas Ummul Mukminin Shafiyah binti Huyai bin Akhtab bin […]

TOKOH MUSLIMAH #3 – JUWAIRIYAH R.A. BINTI HARIST

Nama lengkapnya adalah Juwairiyah binti Harist bin Dhirar bin Habib al-Khuzu’lah al-Musthaliqiah. Ia termasuk perempuan yang cantik. Baru sekitar sebulan atau kurang setelah Rasulullah saw. kembali ke Madinah dari perang Bani Lihyan dan Dzi Qard, beliau mendengar bahwa Bani  Musthaliq (kaumnya Juwairiyah) tengah mengerahkan pasukan untuk menyerang beliau di bawah pimpinan ketua mereka, Harist bin […]

TOKOH MUSLIMAH #2 – Zubaidah binti Ja’far bin al-Manshur al-‘Abbasi

Zubaidah binti Ja’far bin al-Manshur al-‘Abbasi berasal dari kota yang kukuh, Baghdad, ibu kota peradaban Irak. Dia adalah seseorang yang menulis masa kegemilangan Islam dengan jari-jarinya di Istana Keabadian. Khalifah Harun ar-Rasyid berjalan diantara taman-taman dan bersenandung, serta bersenda gurau dengan awan-awan yang lewat di langit sambil berkata, “Turunkanlah hujan di mana kamu suka. Sesungguhnya […]

THE ART OF TEACHING 2018

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh   Pada hari Selasa, 1 Maret 2018 telah dilaksanakan acara TAT (The Art of Teaching) yang merupakan bagian dari acara SIFT (Sebelas Maret Islamic Festival). Acara tersebut diadakan di Aula Utama Masjid Nurul Huda UNS pada pukul 07.30 – 11.30 WIB. Acara ini mengusung tema ” Menjadi Pemuda Jaman Now yang Berintegritas, […]

TRAINING MENGAJAR TPA (TMT)

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali Imran (3): 104) Sabtu (28/04) SKI FKIP UNS telah menyelesaikan salah satu rangkaian acara SIFT (Sebelas Maret Islamic Festival) 1439 H yang diadakan oleh Lembaga Dakwah […]

TOKOH MUSLIMAH #1 – SAUDAH BINTI ZAM’AH

Wanita Mulia Penuh Berkah Yang Telah Dua Kali Berhijrah Beliau termasuk orang-orang yang lebih dahulu memeluk islam. Beliau pernah ikut hijrah dua kali ke Habasyah dan Madinah Al-Munawwarah. Beliau adalah wanita yang mendapat Ridha Rasulullah untuk kebahagiaan dirinya. Beliau adalah wanita yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, “Tidakkah Aku melihat seorang wanita yang lebih aku […]

Muhasabah diri, perlukah itu ?

Wahai muslimah tahukah engkau ketika seseorang melakukan muhasabah maka akan tampak jelas di hadapannya atas dosa-dosa yang dilakukan. Bagaimana mungkin seorang manusia dapat melihat kesalahan diri kita dosa dan aibnya tanpa melakukan adanya muhasabah diri ?! Pertanyaan di atas mungkin banyak menghampiri benak seorang muslimmah , ada di antara mereka yang memilih untuk menyibukkan diri […]

Menjaga dan bukan merubah

Assalamu’alaykum Warohmatullah Wabarokatuh Sahabat muslimah yang cantik dan sholihah, Semoga senantiasa dalam keistiqomahan untuk berhijrah dan belajar menjadi baik ya. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana seorang muslimah merawat diri yang termasuk di dalamnya soal berhias. Langsung saja yuuk,,, Pada prinsipnya, Islam membolehkan seorang muslimah untuk berpenampilan menarik, berwibawa dan anggun. Adapun dalam masalah […]