Wanita Inspiratif “Khadijah binti Khuwailid “

  khadijah2 Karena keistimewaan seorang wanita bukan terletak pada paras ayunya, tapi kemuliaannya. Bukan hanya pada prestasinya, tapi juga penjagaan terhadap dirinya. Bukan hanya sekedar terlihat hebat di mata manusia, tapi juga bisa menginspirasi di setiap sisi kehidupannya.   Sahabat muslimah, saat ini banyak sekali sosok wanita-wanita inspiratif di Indonesia. Baik itu dalam bidang Pendidikan, bidang Ekonomi, bidang Sosial, bidang Budaya dan yang lainnya. Wanita-wanita yang bukan hanya mampu memperjuangkan dirinya agar dapat meningkatkan kualitas diri dengan berpendidikan tinggi, memiliki karya atau menjadi seorang aktivis di berbagai bidang. Jika kita ditanya, siapa sosok wanita inspiratif dalam pandangan kita? Siapa yang akan kita sebut namanya pertama kali? Sahabat muslimah, mari sejenak kita refleksikan pikiran kita dan kembali mengingat sosok wanita inspiratif yang namanya akan selalu diingat sepanjang keberjalanan hidup umat manusia. Beliau adalah Khadijah R.A, istri Rasulullah SAW,. Nama lengkapnya Khadijah binti Khuwailid bin As’ad bin Abd Al Uzza’. Ia dilahirkan di Makkah tahun 68 sebelum hijrah. Ia adalah wanita yang sukses dalam perniagaan, seorang saudagar wanita terhormat dan kaya raya. Pada masa jahiliyah ia dipanggil Ath Thaharoh (wanita suci) karena ia senantiasa menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Orang-orang Quraisy menyebutnya sebagai pemimpin wanita Quraisy. Ayahnya, Khuwailid bin Asad, adalah tokoh pembesar Quraisy yang terkenal hartawan dan dermawan. Khuwailid sangat mencintai anggota keluarga dan kaumnya, menghormati tamu dan suka memberdayakan serta membantu kaum miskin. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah. Neneknya adalah Halah Binti Abdul Manaf yang tersambung sampai Lu’ai bin Ghalib. Khadijah biasa dipanggil dengan nama Ummu Hindun dan mendapat gelaran ath-thhirah (wanita suci) atau ummul mukminin (ibu orang-orang mukmin). Gelaran ath-thahirah diperolehi sebelum kedatangan Islam kerana kesucian budi pekertinya, kedudukannya yang mulia di tengah-tengah kaumnya, dan kesucian dirinyaKhadijah juga diberi gelar ummul mukminin (ibu orang-orang mukmin) kerana ia adalah sebaik-baik isteri yang dan mempunyai suri teladan yang baik bagi insan yang mahu mengikutinya. Pada tahun 575 Masehi, Siti Khadijah ditinggalkan ibunya. Sepuluh tahun kemudian ayahnya menyusul. Khadijah dan saudara-saudaranya mewarisi kekayaannya. Kekayaan warisan menyimpan bahaya. Ia bisa menjadikan seseorang lebih senang tinggal di rumah dan hidup berfoya-foya. Pada awalnya, Siti Khadijah menikah dengan Abu Halah bin Zurarah at-Tamimi. Pernikahan itu membuahkan dua orang anak yang bernama Halah dan Hindun. Tak lama kemudian suamianya meninggal dunia. Lalu Siti Khadijah menikah lagi untuk yang kedua dengan Atiq bin ‘A’id bin Abdullah al-Makhzumi. Setelah pernikahan itu berjalan beberapa waktu, akhirnya suami keduanya pun meninggal dunia. Saat itu Siti Khadijah menjadi wanita terkaya di kalangan bangsa Quraisy. Karenanya, banyak pemuka dan bangsawan bangsa Quraisy yang melamarnya. Suatu ketika, Muhammad berkerja mengelola barang dagangan milik Siti Khadijah untuk dijual ke Syam bersama Maisyarah.Maysarah menceritakan mengenai perjalanannya, mengenai keuntungan-keuntungannya, dan juga mengenai watak dan kepribadian Muhammad. Kian hari Khadijah semakin mengagumi sosok Muhammad dan muncul juga perasaan-perasaan cinta Khadijah kepada Muhammad. Tibalah hari suci itu. Maka dengan maskawin 20 ekor unta muda, Muhammad menikah dengan Siti Khadijah pada tahun 595 Masehi. Pernikahan itu berlangsung diwakili oleh paman Khadijah, ‘Amr bin Asad. Sedangkan dari pihak keluarga Muhammad diwakili oleh Abu Thalib dan Hamzah. Pada saat menikah, Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Setelah menikah dengan Rasulullah SAW, beliau dikaruniai 6 orang anak, yaitu 2 orang putra dan 4 orang putri. Ia adalah wanita yang dekat dengan sumber-sumber keimanan. Sebelum berpijaknya Islam, Khadijah menganut agama hanif (agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a.s) yang berpegang kepada manhaj tauhid. Setelah Khadijah dipilih oleh Allah SWT menjadi pendamping hidup Muhammad SAW, ia menjadi wanita yang pertama memeluk Islam, percaya dan beriman kepada Allah SWT serta Rasulullah SAW. Siti Khadijah sakit keras akibat beberapa tahun menderita kelaparan dan kehausan. Semakin hari kondisi kesehatan badannya semakin memburuk. Dalam sakit yang tidak terlalu lama, Seorang mujahidah suci yang sabar dan teguh imannya, Sayyidah Siti Khadijah al-Kubra binti Khuwailid wafat dalam usia 65 tahun pada tanggal 10 Ramadhan tahun ke-10 kenabian, atau tiga tahun sebelum hijrah ke Madinah atau 619 Masehi. Ketika itu, usia Rasulullah sekitar 50 tahun. Beliau dimakamkan di dataran tinggi Mekkah, yang dikenal dengan sebutan al-Hajun.   Sahabat muslimah, berikut keistimewaan-keistimewaan dari sosok Khadijah R.A :
  1. Ia adalah wanita yang pertama kali memeluk Islam. Ia beriman kepada Nabi disaat semua orang kafir padanya.
  2. Ia adalah wanita pertama yang dijamin masuk surga bahkan ia mendapat kabar gembira dari Allah, bahwa Allah telah membangunkan bagi rumah di surga.
  3. Manusia pertama yang mendapat salam dari Allah yang disampaikan dari langit ke tujuh. Ia pantas menerimanya karena selalu setia mendampingi Nabi dalam kondisi seperti apapun.
  4. Wanita pertama yang layak dikategorikan shiddiq di antara wanita mukmin lainnya.
  5. Mengorbankan seluruh hartanya untuk kepentingan Nabi
  6. Wanita yang memberikan keturunan bagi Nabi.
  7. Wanita yang matang dan cerdas, pandai menjaga kesucian, dan terpandang bahkan sejak   masa jahiliyah dan diberi gelar Ath Thahiroh (wanita yang suci). Ia adalah orang yang terhormat, taat beragama dan sangat dermawan.
  8. Seluruh hidupnya di berikan untuk mendukung dan membela dakwah Nabi.
  9. Orang yang pertama shalat bersama Nabi SAW.
Banyak wanita yang dapat kita jadikan sosok inspirasi, akan tetapi kita perlu mengingat sosok wanita pertama yan dijamin masuk surga dan wanita pertama yang memeluk agama Islam ini. So, tunggu apa lagi? Tentukan sosok inspiratifmu…   Dikutip dari : http://dunia-ilmu1945.blogspot.co.id dengan beberapa perubahan Sumber gambar : http://risalah.net  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *