Ramlah Bin Abu Sufyan (Ummu Habibah) : Teladan Wara’ Wal Bara’ , Keteguhan Dalam Menjaga Agamanya

Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah adalah salah satu dari istri dari Nabi Muhammad, dan termasuk dari Ibu Para Mukminin. Ummu Habibah dilahirkan 17 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus yaitu pada tahun 35 Sebelum H/589 M dan merupakan putri dari tokoh terkemuka kaum quraisy yaitu Abu Sufyan yang masih merupakan paman dari Rasulullah Muhammad […]

TOKOH MUSLIMAH #4 – SHAFIYAH BINTI HUYAY

Kali ini akan dibahas tentang mukjizat haqiqi yang dengannya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Seorang yang mulia ini hidup bersama orang-orang yang hatinya telah mati karena tidak mengenal Rabb mereka, lalu Allah meniupkan keimanan ke dalam hatinya (Shafiyah) agar mengalir bersama kehidupannya. Kita akan membahas Ummul Mukminin Shafiyah binti Huyai bin Akhtab bin […]

TOKOH MUSLIMAH #3 – JUWAIRIYAH R.A. BINTI HARIST

Nama lengkapnya adalah Juwairiyah binti Harist bin Dhirar bin Habib al-Khuzu’lah al-Musthaliqiah. Ia termasuk perempuan yang cantik. Baru sekitar sebulan atau kurang setelah Rasulullah saw. kembali ke Madinah dari perang Bani Lihyan dan Dzi Qard, beliau mendengar bahwa Bani  Musthaliq (kaumnya Juwairiyah) tengah mengerahkan pasukan untuk menyerang beliau di bawah pimpinan ketua mereka, Harist bin […]

TOKOH MUSLIMAH #2 – Zubaidah binti Ja’far bin al-Manshur al-‘Abbasi

Zubaidah binti Ja’far bin al-Manshur al-‘Abbasi berasal dari kota yang kukuh, Baghdad, ibu kota peradaban Irak. Dia adalah seseorang yang menulis masa kegemilangan Islam dengan jari-jarinya di Istana Keabadian. Khalifah Harun ar-Rasyid berjalan diantara taman-taman dan bersenandung, serta bersenda gurau dengan awan-awan yang lewat di langit sambil berkata, “Turunkanlah hujan di mana kamu suka. Sesungguhnya […]

TOKOH MUSLIMAH #1 – SAUDAH BINTI ZAM’AH

Wanita Mulia Penuh Berkah Yang Telah Dua Kali Berhijrah Beliau termasuk orang-orang yang lebih dahulu memeluk islam. Beliau pernah ikut hijrah dua kali ke Habasyah dan Madinah Al-Munawwarah. Beliau adalah wanita yang mendapat Ridha Rasulullah untuk kebahagiaan dirinya. Beliau adalah wanita yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, “Tidakkah Aku melihat seorang wanita yang lebih aku […]

Cerita Nabi Idris as – Kisah dengan malaikat maut Izroil

Nabi Idris as Sebuah cerita islami yaitu yang mengulas tentang cerita Nabi Idris merupakan salah satu nabi utusan Allah SWT yang diberi tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Nabi Idris diberi hak kenabian oleh Allah setelah nabi Adam As. Nabi Idris hidup sekitar tahun 4533 sampai dengan 4188 sebelum masehi. Nabi idris as merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam […]

Kisah Nabi Hud as

بسم الله الرحمن الرحيم Nabi Hud ‘alaihis salam tinggal di negeri Yaman, di sebuah tempat yang bernama Al Ahqaaf (bukit-bukit berpasir), di sana tinggal kaum ‘Aad pertama yang nasab mereka sampai kepada Nabi Nuh. Mereka tinggal di rumah-rumah yang memiliki tiang-tiang yang besar sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta’ala: “(Yaitu) penduduk Iram (ibu kota tempat tinggal kaum ‘Aad) yang […]

Nabi Ilyas AS, 1 dari 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang

Allah SWT berfirman: “Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya: ‘Mengapa kamu tidak bertaqwa? Patutkah kamu menyembah Dewa Ba’l dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta, (yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?’ Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret (ke neraka), kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa). […]